Skip to content

Lewa półkula mózgu u logopedy

Na zajęciach logopedycznych, oprócz typowych ćwiczeń oddechowych czy usprawniających narządy mowy, przeprowadza się tzw. ćwiczenia lewopółkulowe. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie lewa półkula tworzy język – odpowiada m.in. za pamięć słów czy kreowanie zasad tworzenia języka. Ćwiczenia lewopółkulowe są dla dzieci trudniejsze, ponieważ dzisiejszy świat operuje głównie obrazem, który odbiera prawa półkula. Zapraszam do zapoznania się z zadaniami lewej półkuli.

Lewa półkula:

 • jest językowa
 • odpowiada za pamięć werbalną
 • czyta
 • tworzy zasady (np. gramatyczne)
 • przeważa w odbiorze bodźców związanych z mową – słuch, dotyk, wzrok
 • odpowiada za analizę, wyróżnia detale, analizuje szczegóły
 • spostrzega odmienności
 • układa linearnie, działa sekwencyjnie
 • szereguje
 • systematyzuje, tworzy zestawienia
 • myśli logicznie
 • rozumie dosłownie
 • działa na liczbach
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku (stereognozja)

 

Co zatem pozostaje prawej półkuli? Inne ciekawe rzeczy 🙂

Prawa półkula

 • operuje gestem i obrazem
 • widzi kolory
 • jest kreatywna i spontaniczna
 • myśli intuicyjnie
 • odpowiada za automatyzmy językowe – recytacje, wyliczanie kolejnych cyfr itp.
 • związana jest z prozodią
 • ma wyczucie rytmu
 • lubi muzykę
 • marzy na jawie
 • ma wyobraźnię
 • rozumie metafory
 • ujmuje holistycznie (całość)
 • myśli syntetycznie (łączy w całość)
 • dostrzega podobieństwa
 • uczy się wzrokowo
 • widzi przestrzennie
 • rozpoznaje rozmiary
 • rozpoznaje emocje

Na początku terapii przeprowadza się więcej ćwiczeń prawopółkulowych, ponieważ są dla dziecka łatwiejsze. Stopniowo wprowadza się coraz więcej ćwiczeń lewopółkulowych. Jak ćwiczyć lewą półkulę? Na stronie pojawiać się będą krótkie artykuły z przykładowymi zabawami, dzięki którym ćwiczenia w domu będą miłym spędzaniem czasu 🙂

Comments are closed.