Skip to content

O mnie

„Największe bogactwo, to robienie tego, co kochasz”
Colin P. Sisson

IMG_3229

 

Witam Cię na mojej stronie internetowej!
W tej zakładce dowiesz się kim jestem i co robię. W razie pytań, dzwoń! Mam nadzieję, że będę mogła Ci pomóc.

Jestem psychologiem. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończenie studiów psychologicznych pomaga mi lepiej rozumieć drugiego człowieka.

 

Cały czas wzbogacam swoją wiedzę aby umieć pomagać dzieciom i młodzieży z różnymi problemami. Dlatego też w styczniu 2014 roku podjęłam 4-letnie studia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT na kierunku Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Od listopada 2014 roku do maja 2015 roku odbywałam staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obroniłam tytuł magistra logopedii z audiologią . Już na studiach zdobywałam doświadczenie praktyczne działając w Studenckiej Poradni Logopedycznej w Lublinie. Prowadziłam wówczas indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci i dorosłych. Grupowe zajęcia logorytmiczne i ogólnologopedyczne prowadziłam jako wolontariusz w kilku przedszkolach na terenie Lublina i Ciechanowa. Mam także doświadczenie w prowadzeniu  zajęć profilaktycznych z zakresu audiologii (w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie). Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu „Projektor” oraz Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach miałam przyjemność wykonywać przesiewowe badania słuchu w grupach przedszkolnych.

 

W roku akademickim 2010/2011 przeprowadziłam cykl warsztatów usprawniających emisję głosu i technikę mówienia dla studentów I roku retoryki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie współpracuję z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie prowadząc zajęcia praktyczne dla studentów logopedii.

 

Od 2012 roku jestem certyfikowanym instruktorem Metody Fonogestów i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m. in. z emisji głosu, komunikacji międzyludzkiej, wspierania rodziny, diagnozy i terapii, ryzyka samobójstwa itp.

 

W czasopiśmie Nowa Audiofonologia znajduje się napisany przeze mnie artykuł naukowy – Cichowska, A., Kurkowski, Z., Hierarchia wartości u osób z zaburzeniami słuchu. Lipiec 2012 Tom 1 nr 3 s. 74-84, ICID 883311 (artykuł w języku polskim, abstrakt w języku angielskim).

W trakcie studiów byłam prelegentem na kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W 2011 i 2012 roku otrzymałam wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta RP „Studencki Nobel” organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Bycie aktywną pozwala mi ciągle się rozwijać, dowiadywać nowych rzeczy o sobie samej i ludziach wokół mnie, efektywnie zarządzać czasem. Każde doświadczenie czegoś mnie uczy, daje mi możliwość zdobycia nowych umiejętności i sprawdzenia się.

W wolnych chwilach czytam książki. To dzięki nim mogę przeżyć kilka żyć, nauczyć się czegoś nowego, inaczej spojrzeć na otaczający mnie świat i ludzi. Codziennie staram się zauważać piękno otoczenia i ludzi wokół mnie. Staram się nie tracić czasu, ale jak najlepiej go wykorzystywać.

Najwięcej nauczył mnie chyba wolontariat – wytrwałości, cierpliwości, ale przede wszystkim utwierdził w przekonaniu, że praca z ludźmi to moje powołanie. Uśmiech osoby, której umiało się pomóc, jest najlepszą nagrodą i motywuje do dalszej pracy. Jestem przekonana, że zdobyte doświadczenie pozwala mi być teraz lepszym pracownikiem.

W pracy kieruję się Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa. Gwarantuję Państwu dyskrecję – zgodnie z artykułem 21 – słowa i czyny klientów objęte są tajemnicą zawodową:

Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób (…).

Podczas planowania procesu terapeutycznego stosuję ideę tzw. „elastyczności w wierności”, która zakłada, że interwencje oparte na sprawdzonych naukowo metodach nie są prowadzone w taki sam sposób w przypadku każdego pacjenta. Dostrzegam to, że każda osoba jest indywidualnością, ma różne potrzeby i możliwości.

Zapraszam do współpracy!
mgr Anna Boniakowska

14 grudnia Ciecierzyn zajęcia o hałasie

 

 

 

Comments are closed.