Skip to content

Gabinet

„Emocje i Słowa” Anna Boniakowska oferuje usługi wielozakresowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępność atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy terapeutycznych daje gwarancje ciekawej i atrakcyjnej terapii. W związku z ograniczeniami ruchowymi istnieje możliwość podjęcia terapii w domu pacjenta.

 

Oferta dla klientów indywidualnych

 

W zakresie usług logopedycznych:

 • konsultacje (np. prawidłowy rozwój mowy, stymulacja rozwoju języka, wpływ wad zgryzu i krótkiego wędzidełka podjęzykowego na artykulację, niepokojące objawy i inne)
 • wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia
 • masaże logopedyczne
 • kompleksowa diagnoza i oddziaływania terapeutyczne w zakresie:
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • dyslalii (tj. nieprawidłowej wymowy głosek języka polskiego)
   • kappacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [k]
   • gammacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [g]
   • sygmatyzmu – nieprawidłowej realizacji głosek szeregu ciszącego ([ś], [ź], [ć], [ʒ’]), syczącego ([s], [z], [c], [ʒ]) i szumiącego ([š], [ž], [č], [ǯ])
   • lambdacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [l]
   • mowy bezdźwięcznej
   • nosowania – otwartego (głoski ustne wymawiane są jak nosowe) i zamkniętego (głoski nosowe wymawiane są jak ustne)
  • spectrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera)
  • dysglosji (zaburzeń mowy na skutek nieprawidłowości w budowie narządów mowy)
  • problemów ze słuchem
  • emisji głosu, dykcji i artykulacji
  • wsparcia dla osób pracujących głosem

 

W zakresie usług psychologicznych:

 • konsultacje dla rodziców (np. prawidłowy rozwój dziecka, niepokojące nawyki, zachowania trudne, nieśmiałość, problemy w komunikacji, lęki, konsekwencja, stawianie granic, nagradzanie i in.)
 • specjalistyczne badania psychologiczne z użyciem testów psychometrycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (np. inteligencji, możliwości intelektualnych, stosunków szkolnych, słownika, uszkodzeń mózgu)
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami, rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć, ekspresja emocji trudnych
 • nauka rozwiązywania problemów
 • ćwiczenie efektywnego komunikowania się
 • poprawa relacji z innymi osobami
 • ćwiczenie zachowań asertywnych
 • budowanie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, lepsze rozumienie siebie, kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, poznawanie swoich zainteresowań, mocnych stron, talentów
 • rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia
 • radzenie sobie ze stresem, relaksacja
 • pomoc w przezwyciężaniu problemów edukacyjnych (np. ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie myślenia, wzbogacanie zasobu słownika i inne)
 • wsparcie i rozwój dziecka zdolnego

 

Psychoterapia indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT)

 • zaburzenia lękowe (fobie proste, napady paniki, zespół lęku uogólnionego(GAD), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD, nerwica natręctw), fobia społeczna, zespół stresu pourazowego (PTSD))
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia pod postacią somatyczną (somatyzacyjne)
 • zaburzenia odżywiania i obrazu ciała (anoreksja, bulimia, dysmorfofobia)
 • zaburzenia snu

 

Oferta dla instytucji

 • badania przesiewowe w przedszkolach i szkołach
 • indywidualna diagnoza i terapia logopedyczna na terenie przedszkola lub szkoły
 • grupowa (do 3 osób) terapia logopedyczna na terenie przedszkola lub szkoły
 • profilaktyka, czyli zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy – gry i zabawy logopedyczne dla grup przedszkolnych
 • obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej
 • stymulacja rozwoju procesów poznawczych (indywidualna lub w 2-osobowej grupie przedszkolnej/ wczesnoszkolnej)
 • stymulacja rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 • szkolenia dla nauczycieli
 • szkolenia dla rodziców

 

Obecnie przyjmuję w następujących miejscach:

 • w centrum Ciechanowa, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 (prywatnie, cennik zamieszczony na stronie)
 • w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Ciechanowa i okolic (prywatnie, cennik zamieszczony na stronie)
 • jako zewnętrzna firma w Niepublicznym Przedszkolu „Piotruś Pan” w Ciechanowie, ul. Wierzbowa 3 (bezpłatnie dla dzieci uczęszczających do przedszkola)
  • zajęcia logopedyczne
  • konsultacje dla rodziców