Skip to content

Gdy rozwój mowy się opóźnia…

baby

Czy dwa słowa na drugie urodziny to nie za mało? Oczywiście, że tak! I choć rodzice czasem tłumaczą „bo on tak ma po tacie” lub „on wszystko zaczął później”, lepiej sprawdzić co się z dzieckiem dzieje, niż potem żałować, że zignorowało się jakieś symptomy.

 

W kwietniu br. miała miejsce akcja „272 słowa”. A właściwie „Dwa słowa na dwa lata to o 270 słów ZA MAŁO”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na to, że opieka i stymulowanie rozwoju mowy dziecka w większości przypadków jest możliwa już od narodzin. Cytując autorów akcji (za stroną internetową www.272slowa.pl):

„Badania naukowe dowodzą, że dziecko w wieku dwóch lat powinno używać ok. 300 słów, niektóre źródła podają nawet, że 400 oraz posługiwać się prostymi zdaniami. Jeśli dwulatek mówi niewiele albo nie mówi wcale, warto skonsultować to ze specjalistą. Logopeda sprawdzi m.in. budowę anatomiczną i funkcjonowanie narządów mowy, sposób połykania, żucia, gryzienia, przeprowadzi orientacyjne badanie słuchu, przyjrzy się motoryce małej, oceni umiejętności językowe, co pozwoli w przybliżeniu określić, na czym mogą polegać problemy z rozwojem mowy dziecka. Warto zaznaczyć, że „Komunikacja to o wiele więcej niż tylko używanie języka” (H.De Clercq).

 

Termin „OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY” możemy rozumieć jako:

 1. opóźnienie rozwoju mowy, które współwystępuje z innymi zaburzeniami rozwoju dziecka (jest ich następstwem) – opóźnienie rozwoju mowy i języka będące symptomem wad i zaburzeń rozwojowych
 2. opóźniony rozwój mowy (alalia prolongata) – deficyt językowy i komunikacyjny izolowany, którego etiologię trudno wskazać

 

Przyczyną Alalii może być np.:

 • czynnik dziedziczny,
 • opóźnione dojrzewanie układu neurologicznego dziecka w obrębie korowych obszarów lewej półkuli mózgu – powolna mielinizacja włókien nerwowych,
 • choroby dziecka z okresu prenatalnego, okołoporodowego lub postnatalnego do pierwszego-drugiego roku życia,
 • niedostateczna stymulacja językowa i inne

NIE jest konsekwencją ograniczeń zdolności psychofizycznych dziecka, np. uszkodzeń centralnego układu nerwowego, defektów narządów zmysłów, nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów mowy, niepełnosprawności intelektualnej itp.

 

Opóźnienie rozwoju mowy może przejawiać się w:

 1. mówieniu (ekspresji)
 2. rozumieniu (percepcji)
 3. mówieniu i rozumieniu jednocześnie

 

Nieprawidłowości rozwoju mowy i języka mogą dotyczyć:

 1. całkowitego braku umiejętności językowych
 2. opóźnienia tzw. startu mowy
 3. przekroczenia granic wiekowych rozwoju prawidłowego dla poszczególnych sprawności językowych
 4. nieprawidłowości w zakresie jednego lub wielu podsystemów języka (fonetyczno-fonologicznego, leksykalno-semantycznego, syntaktycznego oraz tekstowego)

 

Następstwem alalia prolongata mogą być:

 1. trudności w czytaniu
 2. trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
 3. zaburzenia w relacjach interpersonalnych
 4. zaburzenia emocjonalne
 5. zaburzenia zachowania

 

Rodzicu! Nie czekaj – jeśli coś Cię niepokoi, przyjdź, zapytaj, sprawdź. Jeżeli okaże się, że z Twoim dzieckiem nic niepokojącego się nie dzieje, odetchniesz z ulgą. Jeśli natomiast okaże się, że potrzebna jest mu pomoc specjalisty, otrzyma ono odpowiednie wsparcie. Wcześnie podjęta terapia to lepsze rokowanie na przyszłość.

 

Ps. „Dwulatek” to dziecko w przedziale wiekowym od około 20 miesiąca do około 27 miesiąca.

 

Opracowanie na postawie:

 • Stasiak, J. (2012). Alalia. Perspektywy opisu. W S. Grabias, & M. Kurkowski, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (strony 337-358). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • strona www.272slowa.pl

Comments are closed.